30/06/2021,ഇന്നത്തെ കുറച്ചു ജോലി ഒഴിവുകൾ

ജോലി ഒഴിവുകൾ ഷവര്‍മ മെക്കറെ ആവശ്യമുണ്ട്.  Location : പത്തനാപുരം 7 ( കൊല്ലം ജ…

കേരളത്തിൽ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ജോലി ഒഴിവുകൾ

ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ജോലി ഒഴിവുകൾ,30/06/2021 കൺസ്ട്രക്ഷൻ  കമ്പനിയിലേക്ക് ഹെൽപ്പ…

കുക്കിങ് & ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫിനെ ആവിശ്യം ഇണ്ട്

കുക്കിങ് & ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫിനെ ആവിശ്യം ഇണ്ട് കോഴിക്കോട് ജില്ല കക്കോടി പഞ്ചായത്തിൽ കക്…

തൊഴിലധിഷ്ഠിത ട്രെയിനിങ്Whirlpool അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.

തൊഴിലധിഷ്ഠിത ട്രെയിനിങ് Whirlpool അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. WHIRLPOOL Retail Sale…

ദേശാഭിമാനി ആലപ്പുഴ യൂണിറ്റിലേക്ക് പ്രിന്ററെ ആവശ്യമുണ്ട്.

ആവശ്യമുണ്ട് ദേശാഭിമാനി ആലപ്പുഴ യൂണിറ്റിലേക്ക് പ്രിന്ററെ ആവശ്യമുണ്ട്. യോഗ്യത :…

Office assistant cum Driver, ഒഴിവുകൾ

WE ARE HIRING! The shargavi traders OFFICE ASSISTENT CUM    DRIVER We sharg…

ഓണ്‍ ലൈന്‍ ന്യുസ് ചാനലിലേക്ക് വെബ്‌ ജേര്‍ണലിസ്റ്റുകളെയും മാര്‍ക്കറ്റിംഗ് പ്രൊഫഷണല്‍സിനെയും ആവശ്യമുണ്ട്

ന്യൂസ്‌ ചാനലിലേക്ക് വെബ്‌ ജേര്‍ണലിസ്റ്റുകളെയും മാര്‍ക്കറ്റിംഗ് പ്രൊഫഷണല്‍സിനെയും ആവശ്യമുണ…

ഇന്നത്തെ ജോലി ഒഴിവുകൾ

ഇന്നത്തെ കുറച്ചു ജോലി ഒഴിവുകൾ . കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചു അന്നെഷിക്കുക  …

മിൽമയിൽ കരാർ നിയമനം

തിരുവനന്തപുരം റീജണൽ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസർസ് യൂണിയനിൽ (മിൽമയിൽ) ഡ്രൈവർ കം ഓഫീ…

ദിവസവേതനടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡ്രൈവർ നിയമനം

ഡ്രൈവർ നിയമനം  പത്തനംതിട്ട,മൈലപ്ര പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക്ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ…

today's jobs, ഇന്നത്തെ ജോലി ഒഴിവുകൾ

കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ചു പലവിധത്തിൽ ഉള്ള ജോലി ഒഴിവുകൾ ആണ്. ഓരോന്നിലും കൊടുത്തിരിക്ക…

സെയിൽസ്മാൻ ജോലി ഒഴിവുകൾ

കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള സെയിൽസ് ഫീൽഡിൽ ഉള്ള ജോലി ഒഴിവുകൾ Urgent requirement   …

ജോലി ഒഴിവുകൾ. All Kerala jobs

കുറച്ചു ജോലി ഒഴിവുകൾ ആണ് ഷെയർ പോസ്റ്റുകൾ ആയതിനാൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചു അന്നെ…

ഇന്നത്തെ ജോലി ഒഴിവുകൾ 27/06/2021

ഇന്ന് കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള വിവിധ മേഖലയിൽ ഉള്ള ജോലി ഒഴിവുകൾ. കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വ…

സെക്യൂരിറ്റി ജോലി ഒഴിവുകൾ

സെക്യൂരിറ്റിയെ ആവശ്യമുണ്ട് Bharatiya Vidya Bhavan KOYILANDY കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യ…

ദിവസവേതനടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ താത്ക്കാലികമായി നിയമിക്കുന്നു.

ദിവസവേതനടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം മലപ്പുറം വണ്ടൂർ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കാൻസർ കെയ…

hotel ജോലി ഒഴിവുകൾ

കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ചു ഹോട്ടൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ ആലപ്പുഴ പുതിയതായി തുടങ്ങുന…

ഹോസ്പിറ്റലിൽ സെക്യൂരിറ്റി, ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ്‌ വാർഡ് സ്റ്റാഫ്‌ തുടങ്ങിയ ഒഴിവുകൾ

കണ്ണൂരിലെ k l i c ഹോസ്പിറ്റലിൽ താഴെ പറയുന്ന തസ്തികകളിൽ ആളെ ആവിശ്യം ഇണ്ട്  ഉടന…

സെയിൽസ് മാൻ ജോലി ഒഴിവുകൾ

കേരളത്തിൽ പലയിടത്തും വന്നിട്ടുള്ള സെയിൽസ് ജോലി ഒഴിവുകൾ. വിളിച്ചു അന്നെഷിച്ചു ഉറപ്പ് വരുത്…

ലോട്ടറി വിതരണ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒഴിവ്

ജയകുമാർ ലോട്ടറി സെന്ററിന്റെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലെ ലോട്ടറി മൊത്തവ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ബ്രാ…

Company Name:Samasta Microfinance Limited (An IIFL Group Company)

Interview   Company Name:Samasta Microfinance Limited (An IIFL Group Compan…

today's jobs, ഇന്നത്തെ ജോലി ഒഴിവുകൾ

Today's jobs ഇന്നത്തെ ജോലി ഒഴിവുകൾ 25/06/2021 കോഴിക്കോട് നടക്കാവ് trackon…

oppo സെയിൽസ് പ്രൊമോട്ടർ ഒഴിവുകൾ

Oppo   was registered in China in 2001 and launched in 2004. In June 2016,  OPPO  became …

today's jobs ഇന്നത്തെ ജോലി ഒഴിവുകൾ

ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ജോലി ഒഴിവുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വിളിച്ചു അന്നെഷിച്ചു ഉറപ്പു വരുത്തുക…

PACKINGകമ്പനിയിലേക്ക് 20 സ്റ്റാഫിനെ ഉടൻ ആവശ്യം ഉണ്ട്.

FROZEN CHICKEN PACKING കമ്പനിയിലേക്ക് 20 സ്റ്റാഫിനെ ഉടൻ ആവശ്യം ഉണ്ട്. മഞ്ചേരി…

today's jobs

കുറച്ചു ജോലി ഒഴിവുകൾ ആണ് ഏജൻസി പോസ്റ്റുകൾ ഇണ്ടാവാം വിളിച്ചു അന്നെഷിച്ചു ഉറപ്പ്‌ വരുത്തുക …

പിക്കർ പാക്കർ, അക്കൌണ്ടന്റ്, കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ്. തുടങ്ങിയ ഒഴിവുകൾ.

A Finance company in Kottayam needs. Designation 1:Accountants (Female) Job L…

നന്ദിലത്തു g മർട്ടിൽ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ

പ്രമുഖ ഷോറൂമായ നന്ദിലത്തു g  മർട്ടിൽ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ    കൂടുതൽ അറിയാൻ താഴ…

വാച്ച്മാൻ ഒഴിവ്

സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയൻ, കേരള താഴെപ്പറയുന്ന ഒഴിവുകളിലേയ്ക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നത…

22/06/2021 ഇന്നത്തെ ജോലി ഒഴിവുകൾ

കേരളത്തിൽ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ജോലി ഒഴിവുകൾ, 22/06/2021 Urgently needs sales ex…

ഇന്നത്തെ ജോലി ഒഴിവുകൾ

ഇന്നത്തെ ജോലി ഒഴിവുകൾ 21/06/2021 Urjent wanted കൊണ്ടോട്ടി, മലപ്പുറം ഈവെനിംഗ് …

മലയാള സിനിമയിൽ യുവതി യുവാക്കൾക്കു അവസരം

Casting call പ്രമുഖ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് 18 വയസ്സ് മുതൽ 45 വയസ്സ് വരെയുള്ള യുവതി യുവാക്കൾക…

എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രി വികസന സമിതിയുടെ കീഴിൽ ഒഴിവുകൾ

എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രി വികസന സമിതിയുടെ കീഴിൽ സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് (കാത് ലാബ്) ( ബി.…

Urgently wanted Distribution Sales Executive

Urgently wanted Distribution Sales Executive Company - Viroprotek Asianpaints…

DELIVERY EXECUTIVE

DELIVERY EXECUTIVE ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് കമ്പനിയുടെ കൊണ്ടോട്ടി-കാ…

കേസ് വർക്കർഐ.ടി സ്റ്റാഫ്സെക്യൂരിറ്റിമൾട്ടിപർപ്പസ് ഹെൽപ്പർ. തുടങ്ങിയാ ഒഴിവുകൾ

പത്തനംതിട്ട വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിന്റെ കേന്ദ്രാവിഷ്കൃതപദ്ധതിയായ വൺ സ്റ്റോപ്പ്സെന്ററിലേക…

sylcon സൂപ്പർമാർകെറ്റ് ജോലി ഒഴിവുകൾ

എറണാകുളത്തെ പ്രമുഖ സൂപ്പർമാർക്കറ്റിലേക്കു നിരവധി ഒഴിവുകൾ CASHIER (MALE/FEMALE…

ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ സൊസൈറ്റിക്ക് കീഴിൽ വിവിധ നിയമനങ്ങൾ

വിവിധ   നിയമനങ്ങൾ നഴ്‌സ് നിയമനം മലപ്പുറം ജില്ലാ ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ സൊസൈറ്റിക്…

ദിവസ വേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡ്രൈവറെ നിയമിക്കുന്നു

ഡ്രൈവർ ജോലി ഒഴിവുകൾ കാസർഗോഡ്: പുല്ലൂർ പെരിയ പഞ്ചായത്തിലെ എൻഡോസൾഫാൻ പദ്ധതിയിലു…

ഹോട്ടൽ ജോലികൾ, ട്രൈഡ് ജോലികൾ, സാധാരണകർക്കുള്ള മറ്റു ജോലി ഒഴിവുകളും

ഹോട്ടൽ ജോലികൾ, ട്രൈഡ് ജോലികൾ, സാധാരണകർക്കുള്ള മറ്റു ജോലി ഒഴിവുകളും   ഒരു വൈറ്…

Join WhatsApp Channel
Right-clicking is disabled on this website.