ലോട്ടറി വിതരണ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒഴിവ്

June 25, 2021

ജയകുമാർ ലോട്ടറി സെന്ററിന്റെ
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലെ ലോട്ടറി മൊത്തവ്യാപാര
സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ബ്രാഞ്ച് ഇൻചാർജ് ആയി ഡിഗ്രി പാസ്സായ യുവതികളെ ആവശ്യമുണ്ട്.
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി
ജയകുമാർ ലോട്ടറി സെന്ററിന്റെ
ലോട്ടറി മൊത്തവ്യാപാര
സ്ഥാപനത്തിലേക്ക്
ബ്രാഞ്ച് ഇൻചാർജ് ആയി ഡിഗ്രി
പാസ്സായ യുവതിയെ ആവിശ്യമുണ്ട്.
ശമ്പളം : Rs.9000/ജോലിസമയം : 8.30 AM to 5.30 PM
വയസ്സ് : 28 to 40
പ്രദേശവാസികൾക്ക് മുൻഗണന
Contact
92 07 73 83 63
__________________________________________

കേരളത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാവിധ ജോലി ഒഴിവുകളും   ബ്ലോഗിലൂടെ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്ത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ്. ജോലി ഒഴിവുകൾ ദിവസവും അറിയാൻ  വട്സപ്പ്  ജോയിൻ ചെയ്യുക.
Join WhatsApp Channel