സെക്യൂരിറ്റി ജോലി ഒഴിവുകൾ

June 27, 2021

സെക്യൂരിറ്റിയെ ആവശ്യമുണ്ട്
Bharatiya Vidya Bhavan
KOYILANDY കേന്ദ്ര
വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമായ ഭാരതീയ വിദ്യാ ഭവൻ കൊയിലാണ്ടി കേന്ദ്രയിൽ സെക്യൂരിറ്റി തസ്തിക ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

പ്രായപരിധി. 30 - 50 പുരുഷൻ)
ആനവാതിൽ,
യോഗ്യത - പത്താം ക്ലാസ്
നാറാത്ത് വെസ്റ്റ്),
പ്രവർത്തിപരിചയമുള്ളവർക്കും
ഉള്ളിയേരി പോസ്റ്റ്). കോഴിക്കോട്,
പ്രദേശവാസികൾക്കും മുൻഗണന.
പിൻ. 673323

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 7593010008
കേരളത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാവിധ ജോലി ഒഴിവുകളും അറിയാൻ  ദിവസവും ബ്ലോഗ് സന്ദർശിക്കുക  ദിവസേന 30 അതികം ഒഴിവുകൾ ഇതിലൂടെ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.Join WhatsApp Channel