ജോലി തേടി ഇനി അലയേണ്ട, മെഗാ തൊഴിൽ മേളയിലൂടെ ജോലി നേടാം

ജോലി തേടുന്നവർക്കായി മെഗാ തൊഴിൽ മേള നെഹ്‌റു യുവ കേന്ദ്ര സംഘാതനും കേന്ദ്ര നൈപ…

പത്താം ക്ലാസ് ഉള്ളവർക്ക് ഡ്രൈവർ കം അറ്റൻഡന്റ് ജോലി നേടാം

പത്താം ക്ലാസ് ഉള്ളവർക്ക് ഡ്രൈവർ കം അറ്റൻഡന്റ് ജോലി നേടാം വൈലോപ്പിള്ളി സംസ്കൃത…

കേന്ദ്രസർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ ഉയർന്ന യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇപ്പോൾ ജോലി നേടാം.

കേന്ദ്രസർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ ഉയർന്ന യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇപ്പോൾ ജോലി നേടാം. ECIL Apprentic…

മിൽമയിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ആയി ജോലി നേടാൻ അവസരം

മിൽമയിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ആയി ജോലി നേടാൻ അവസരം . മിൽമയിൽ ജോലി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന…

കേരള പോലീസിൽ അപേക്ഷിക്കാൻ ഇന്നാണ് അവസാന ദിവസം,

Kerala Police Electrician Recruitment 2023 - Apply now. Kerala Police Electri…

എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജില്‍ ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് തുടങ്ങി നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ

എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജില്‍ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജില്‍ നിരവധി ജോ…

ബോയ്സ് ഹോസ്റ്റലിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ യോഗ്യത ഏഴാം ക്ലാസ്സ്‌ മതി

ബോയ്സ് ഹോസ്റ്റലിൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സ്‌ മുതൽ യോഗ്യതയിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം ഗവ. ഐ റ്റി ഐ…

കേരള ഹൈക്കോടതി വാച്ച്മാൻ ആവാം, പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ യോഗ്യത മതി

കേരള ഹൈക്കോടതി വാച്ച്മാൻ ജോലി നിയമനം നടത്തുന്നു   കേരള ഹൈക്കോടതി വാച്ച്മാൻ ഒഴ…

ആശുപത്രിയിൽ ദിവസ വേതനത്തിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ

ഗവ:ആശുപത്രിയിൽ ദിവസ വേതനത്തിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം . ഗവ. ആയുർവേദ കോളേജ് സ്ത്രീകളു…

പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ യോഗ്യതയിൽ വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിലും മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളിലും ജോലി നേടാൻ അവസരം

വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിലും മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളിലും ജോലി നേടാൻ അവസരം. 🔰 വാക്ക്-…

എംബ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് എംബ്ലോയിബിലിറ്റി സെന്റർ വഴി ജോലി നേടാം

എംബ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് എംബ്ലോയിബിലിറ്റി സെന്റർ വഴി ജോലി നേടാം. ജില്ലാ എംബ…

ടൂറിസം വകുപ്പിൽ ദിവസക്കൂലി അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ.

ദിവസക്കൂലി അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പിന് കീഴിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം   വിനോദ…

ഡാർക്ക് റൂം അസിസ്റ്റന്റ് ആവാം ഇന്ത്യൻ നേവിയിലെ ഒഴിവിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം.

ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ ഡാർക്ക് റൂം അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവിൽ അപേക്ഷിക്കാം. ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ…

ദിവസ വേതനത്തിൽ തെങ്ങു കയറ്റ തൊഴിലാളികളെ നിയമിക്കുന്നു.

ദിവസ വേതനത്തിൽ തെങ്ങു കയറ്റ തൊഴിലാളികളെ നിയമിക്കുന്നു. കേരസമൃദ്ധി പദ്ധതിയുടെ …

ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം | Guruvayoor Devaswom Recrutment 2023 | Apply now.

ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം | Guruvayoor Devaswom Recrutment 2023 | Apply now…

ജോലി തേടുന്നവർക്കായി മെഗാ തൊഴിൽ മേള|JOB FAIR 2023

ജോലി തേടുന്നവർക്കായി മെഗാ  തൊഴിൽ മേള|JOB FAIR 2023 നെഹ്‌റു യുവ കേന്ദ്ര സംഘാതന…

മിൽമയിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ആയി ജോലി നേടാൻ അവസരം| MILMA JOBS 2023

മിൽമയിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ആയി ജോലി നേടാൻ അവസരം മിൽമയിൽ ജോലി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന…

Join WhatsApp Channel
Right-clicking is disabled on this website.