കേരള ഹൈക്കോടതി വാച്ച്മാൻ ആവാം, പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ യോഗ്യത മതി

September 30, 2023

കേരള ഹൈക്കോടതി വാച്ച്മാൻ ജോലി നിയമനം നടത്തുന്നു 

കേരള ഹൈക്കോടതി വാച്ച്മാൻ ഒഴിവിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള നിയമനം നടത്തുന്നു, താല്പര്യം ഉള്ളവർ പോസ്റ്റ്‌ പൂർണ്ണമായും വായിക്കുക ജോലി നേടുക.പരമാവധി ഷെയർ കൂടി ചെയ്യുക.

ജോലി ഒഴിവ്: 4

യോഗ്യത:
1. പത്താം ക്ലാസ് ( ബിരുദം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല)

2. നല്ല ശരീരപ്രകൃതി

3. നിർദ്ദേശപ്രകാരം രാവും പകലും ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സന്നദ്ധത

(Note: ഭിന്നശേഷികാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയില്ല)

(പ്രായം 02/01/1987 mo 01/01/2005 നും 
ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ ( രണ്ട് തിയതിയും
ഉൾപ്പെടെ)

( SC/ST/ OBC/ ESM/ വിധവ തുടങ്ങിയ സംവരണ വിഭാഗത്തിന് നിയമാനുസൃതമായ വയസിളവ് ലഭിക്കും)

ശമ്പളം: 24,400 - 55,200 രൂപ

അപേക്ഷ ഫീസ്
SC/ ST : ഇല്ല
മറ്റുള്ളവർ: 500 രൂപ

താൽപര്യമുള്ളവർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം ഒക്ടോബർ 4മുതൽ ഒക്ടോബർ 26വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം, ചുവടെ നോക്കുക 
ക്ഷീരവികസന യൂണിറ്റ് ഓഫീസിൽ വനിതാ കാറ്റില്‍  കെയര്‍ നിയമനം.

നെടുങ്കണ്ടം ക്ഷീരവികസന യൂണിറ്റ് ഓഫീസിലെ  വനിതാ കാറ്റില്‍  കെയര്‍ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയമനം.
നെടുങ്കണ്ടം ക്ഷീരവികസന യൂണിറ്റ് പരിധിയില്‍ നിന്നും നിബന്ധനകള്‍ പ്രകാരം ജോലി ചെയ്യാന്‍ താല്‍പര്യമുളള വനിതകള്‍ക്ക്  അപേക്ഷിക്കാം.

തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവര്‍ക്ക് പ്രതിമാസം 8000 രൂപ ഇന്‍സെന്റീവ് നല്‍കും.  അപേക്ഷകള്‍ നിര്‍ദ്ദിഷ്ട മാതൃകയില്‍ തയ്യാറാക്കി നെടുങ്കണ്ടം യൂണിറ്റ് ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം. അപേക്ഷകര്‍  18 നും 45 നും ഇടയില്‍ പ്രായമുളളവരും കുറഞ്ഞത് പത്താം ക്ലാസ്  വിജയിച്ചവരുമായിരിക്കണം.

 ക്ഷീരസഹകരണ സംഘങ്ങളില്‍ അംഗങ്ങളായിട്ടുളള വനിതകള്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന ഉണ്ടാകും.  വിമണ്‍ ക്യാറ്റില്‍ കെയര്‍ വര്‍ക്കര്‍ ആയി മുന്‍പ് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചവര്‍ക്ക് ആ സേവനകാലയളവ് പ്രായപരിധിയില്‍ ഇളവ് അനുവദിക്കും.

അപേക്ഷകര്‍ എസ്എസ്എല്‍സി ബുക്കിന്റെ പകര്‍പ്പ് അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമര്‍പ്പിക്കണം.

 അപേക്ഷകര്‍ക്കുളള ഇന്റര്‍വ്യു തൊടുപുഴ സിവില്‍ സ്റ്റേഷനില്‍ മൂന്നാം നിലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഇടുക്കി ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ഓഫീസില്‍ വച്ച് ഒക്ടോബര്‍ 11 പകല്‍ 11 മണിക്ക് നടക്കും. ഇന്റര്‍വ്യു സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക അറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നതല്ല.

 തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവര്‍ക്ക് ക്ഷീര പരിശീലനകേന്ദ്രത്തില്‍ ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തില്‍ പരിശീലനം ഉണ്ടായിരിക്കും.

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ഒക്ടോബര്‍ 7 ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 5 മണി . കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് അതത്  ക്ഷീരവികസന ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടാം.
ഫോണ്‍: 04862 222099.
Join WhatsApp Channel
Right-clicking is disabled on this website.