ഫറോക്ക് കോ-ഓപ്പറേറ്റിവ് അർബൺ ബാങ്കിലേക്ക് പ്ലൂണിനെ ആവശ്യമുണ്ട്

November 17, 2020
ഫറോക്ക് കോ-ഓപ്പറേറ്റിവ് അർബൺ ബാങ്കിലേക്ക് പ്ലൂണിനെ ആവശ്യമുണ്ട് ഏഴാം ക്ലാസ് പാസായിയിനിക്കണം 18 നും 40നും വയസ്സിനിടയിച്ചുള്ളർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

. Closed 


 എന്ന വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്ന് അപേക്ഷാ ഫോം ഡൗൺലോഡ്ചെയ്ത് നവംബർ 13-നകം നേരിട്ടോ അപാലിലോ ബാങ്കിലേത്തിക്കുക വിലാസം.ജനറൽ മാനേജർ, ഫാറോക്ക് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് അർബൻ ബാങ്ക് ഹെഡ് ഓഫീസ്, ഓഫീസ്, ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ബിൽഡിങ് ഫറോക്ക് പി.ഒ.കോഴിക്കോട് 670651


കേരളത്തിലും  വിദേശത്തും  ആയി വരുന്ന എല്ലാവിധ ജോലി ഒഴിവുകളും ബ്ലോഗിലൂടെ  ഷെയർ ചെയ്യുന്നു    .                  കൂടുതൽ ജോലി വിവരങ്ങൾ അറിയാനും അപ്ലൈ ചെയ്യുവാനും ബ്ലോഗ് സന്ദർശിക്കുക . മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക്  ഷെയർ ചെയ്യുക .
Join WhatsApp Channel
Right-clicking is disabled on this website.