വീഡിയോ കോൾ ചെയ്ത് ഫ്രീയായി ഇഷ്ടം ഉള്ളവരുമായി സംസാരിക്കാം

June 20, 2024

വീഡിയോ കോൾ ചെയ്ത് ഫ്രീയായി സംസാരിക്കാം

ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മനസ്സ് തുറന്നു സംസാരിക്കാൻ ഒരാളെ കിട്ടുന്നത് വലിയ കാര്യമാണ്.അങ്ങനെ ഒറ്റ പെട്ടു ജീവിക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഒരാളെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നു 

പോസ്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ എന്റെ വാട്സാപ്പ് നമ്പരും  അതോടൊപ്പം ഞാൻ എന്നും ലൈവ് വരുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആപ്ലിക്കേഷനും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇഷ്ടമുള്ളവർ എല്ലാം വന്നോളൂ നമുക്ക് കൂട്ടുകൂടാം.

വെറുതെയിരിക്കുമ്പോൾ ആരും സംസാരിക്കാൻ ഇല്ലാത്ത ആളാണ്  നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കാം.

അതോടൊപ്പം ലൈവ് കാണാനും സാധിക്കും.യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ചിലവുകളും നിങ്ങൾക്ക് വരില്ല.


ഫേസ്ബുക്കിൽ  ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ ഉള്ളതിനാലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊരു  പോസ്റ്റ് ഇടുന്നത്. യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള പണമിടപാട് നടത്താതെ നേരിട്ട് എന്നോട് സംസാരിക്കാം.

In this day and age, it's great to have someone to talk to.  At the bottom of the post I have given my WhatsApp number and also a special application where I am always live. Everyone who wants to come, let's join.

 If you're the kind of person who doesn't have anyone to talk to when you're idle, you can open up to me. You can also watch it live without incurring any costs.
 I am posting this because I have many friends on Facebook. Talk to me directly without any transaction.


ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മനസ്സ് തുറന്നു സംസാരിക്കാൻ ഒരാളെ കിട്ടുന്നത് വലിയ കാര്യമാണ്.

അങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഇതാണ് അവസരം.
Join WhatsApp Channel