റെയില്‍വേയില്‍ അവസരം | RRC ECR Apprentice recruitment 2023.

റെയില്‍വേയില്‍ അവസരം | RRC ECR Apprentice recruitment 2023.

ഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ ഇപ്പോൾ അപ്രന്റിസ് തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിന് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. മിനിമം പത്താം ക്ലാസ്സും , ITI യോഗ്യതയും ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

പ്രായപരിധി വിവരങ്ങൾ

താഴ്ന്ന പ്രായപരിധി: 15 വയസ്സ്
ഉയർന്ന പ്രായപരിധി: 24.
സർക്കാർ നിയമങ്ങളും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും അനുസരിച്ച്  വയസ്സിന് ഇളവ് നൽകും.പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നിയമാനുസൃതമായ ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്.


വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നും ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ ഐടിഐയിൽ നിന്നും മൊത്തത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 50% മാർക്കോടെ മെട്രിക്/പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ (10+2 പരീക്ഷാ സമ്പ്രദായത്തിന് കീഴിൽ) വിജയിക്കണം.

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ @rrcecr.gov.in സന്ദർശിക്കുക. ഹോംപേജിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ലിങ്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുക
ഏത് തസ്തികയിലേക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, അവയുടെ യോഗ്യതകൾ പരിശോധിക്കുക. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് PDF പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക

All kerala jobs

Hi, Everyone! My name's sajeesh . .i'm 25 years old .

Previous Post Next Post

Ads

Ads

نموذج الاتصال