പോസ്റ്റ്‌ ഓഫീസുകളിൽ ജോലി നേടാം |Postal Assistant Recruitment Apply now 2023.

November 10, 2023

Post office jobs, post man ,Postal Assistant Recruitment Apply now 2023.


പോസ്റ്റ്‌ ഓഫീസ് സ്പോര്‍ട്ട് ക്വാട്ട റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023: കേരളത്തിലെ വിവിധ പോസ്റ്റ്‌ ഓഫീസുകളില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ്‌ ഇപ്പോള്‍ Postal Assistant, Sorting Assistant, Postman, Mail Guard & Multi Tasking Staff (MTS) തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. മിനിമം പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ , പ്ലസ്ടു യോഗ്യതയും കായികപരമായി കഴിവ് ഉള്ളവര്‍ക്ക് മൊത്തം 1899 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി അപേക്ഷിക്കാം.

പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ കേരളത്തിലെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളില്‍ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഈ ജോലിക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി 2023 നവംബര്‍ 10 മുതല്‍ 2023 ഡിസംബര്‍ 9 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

Online applications are invited from meritorious sportspersons who fulfills other  eligibility conditions, such as, age, educational and other qualifications, etc., for recruitment  to the vacancies in following Group ‘C’ posts.

VACANCY DETAILS

(i) Postal Assistant

(ii) Sorting Assistant

(iii)Postman

(iv) Mail Guard

(v) Multi Tasking Staff (MTS)

SCALE OF PAY

(a) Postal Assistant Level 4 (Rs 25,500 – Rs.81,100)

(b) Sorting Assistant Level 4 (Rs 25,500 – Rs.81,100)

(c) Postman Level 3 (Rs 21,700 – Rs.69,100)

(d) Mail Guard Level 3 (Rs 21,700 – Rs.69,100)

(e) Multi Tasking Staff Level 1 (Rs 18,000 – Rs.56,900)

AGE LIMIT

Age limit of the applicants for different posts shall be as given in the Table below. The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of online applications.

(a) Postal Assistant Between 18-27 years

(b) Sorting Assistant Between 18-27 years

(c) Postman Between 18-27 years

(d) Mail Guard Between 18-27 years

(e) Multi Tasking Staff Between 18-25 years.

Relaxation in upper age limit by five (5) years shall be allowed in each case. In  addition, relaxation in upper age limit of five (5) years shall be allowed only to candidates  belonging to Scheduled Caste (SC) / Scheduled Tribe (ST) in each case.

Educational Qualifications

Postal Assistant/ Sorting Assistant: Bachelor’s Degree from a recognized University. Knowledge of working on computer.

Postman/ Mail Guard :- 12th standard pass from a recognized Board Should have passed local language of the concerned Postal Circle or Division as one of the subjects in 10th standard or above.Knowledge of working on Computer.

Multi Tasking Staff :- 10th standard pass from a recognized Board.

APPLICATION FEE

Fee payable: Rs.100/- (Rupees one hundred only) Women candidates, Transgender candidates and candidates belonging to Scheduled

Castes (SC), Scheduled Tribes (ST), Persons with Benchmark Disabilities (PwBD)

and Economically Weaker Section (EWS) are exempted from payment of fee. Fee can be paid online through UPI, Net Banking, Credit / Debit Cards, etc.

HOW TO APPLY

Application shall be submitted only in online mode at

“https://dopsportsrecruitment.cept.gov.in” giving order of preference for both CadresPoat

(i.e. Postal Assistant, Sorting Assistant, Postman, Mail Guard and Multi Tasking Staff)as well as Postal Circles.Join WhatsApp Channel
Right-clicking is disabled on this website.