പോസ്റ്റൽ വകുപ്പിൽ പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവർക്ക് ജോലി നേടാം.

November 01, 2023

പത്താം ക്ലാസ് ഉള്ളവർക്ക് പോസ്റ്റൽ വകുപ്പിൽ ജോലി നേടാം.


എംപി സർക്കിളിലെ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാഫ് കാർ ഡ്രൈവർ (ഓർഡിനറി ഗ്രേഡ്) (ജനറൽ സെൻട്രൽ സർവീസ്, ഗ്രൂപ്പ്-സി, നോൺ-ഗസറ്റഡ്, നോൺ മിനിസ്റ്റീരിയൽ) നേരിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിനായി പ്രഫോർമയിൽ (അനക്‌സ്-1) ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

🔺വകുപ്പ് ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ്
🔺പോസ്റ്റിന്റെ പേര് സ്റ്റാഫ് കാർ ഡ്രൈവർ
🔺ശമ്പളത്തിന്റെ സ്കെയിൽ 19900-63200

പ്രായപരിധി:

18 നും 27 നും ഇടയിൽ. അവർക്കായി സംവരണം ചെയ്ത ഒഴിവുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇളവ് നൽകും. ഒബിസി സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് 03 വർഷം വരെ ഇളവ് ലഭിക്കും SC/ST അപേക്ഷകർക്ക് 05 വർഷം വരെ ഇളവ് ലഭിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസവും മറ്റ് യോഗ്യതകളും

🔺ലൈറ്റ് & ഹെവി മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള സാധുവായ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കൈവശം വയ്ക്കുക.
മോട്ടോർ മെക്കാനിസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. (വാഹനത്തിലെ ചെറിയ തകരാറുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് കഴിയണം).

🔺കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷത്തെ ലൈറ്റ് & ഹെവി മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ ഓടിച്ച പരിചയം.

🔺അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ 10′ നിലവാരത്തിൽ വിജയിക്കുക.

🔺അഭിലഷണീയമായ യോഗ്യത- ഹോം ഗാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ വോളന്റിയർമാരായി മൂന്ന് വർഷത്തെ സേവനം.

യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ സമീപകാല പാസ്‌പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ പതിച്ച് അനുബന്ധം-എൽ-ൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ മാത്രമേ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാവൂ "സ്റ്റാഫ് കാർ ഡ്രൈവർ (ഓർഡിനറി ഗ്രേഡ്) തസ്തികയിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിനുള്ള അപേക്ഷ" എന്ന് എഴുതിയ ഒരു കവറിൽ, "Asstt Director (Estt/Rectt), O/o ചീഫ് പോസ്റ്റ്‌മാസ്റ്റർ ജനറൽ, MPCircle Bhopal-462027 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിന്. അല്ലെങ്കിൽ അവസാന തീയതിക്ക് മുമ്പ് അതായത് 24.11.2023 സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്/രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പോസ്റ്റ് വഴി മാത്രം. സ്വകാര്യ കൊറിയർ, രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത തപാൽ, സാധാരണ തപാൽ, മറ്റ് മാർഗങ്ങൾ, കൈകൾ എന്നിവ മുഖേന അയയ്ക്കുന്ന അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

Join WhatsApp Channel