ദുബായ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022./DUBAI AIRPORT JOBS

ദുബായ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 ./ DUBAI AIRPORT JOBS  DU…

KERALA JOB VACANCYS, TODAY, 31/03/2022.

KERALA JOB VACANCYS, TODAY, 31/03/2022. നിരവധി ഒഴിവുകൾ മുഴുവനായും വായിക്കുക ജ…

മലബാർ പാലസിലേക്ക് നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ./ 4 star hotel jobs

മലബാർ പാലസിലേക്ക് നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ./ 4 star hotel jobs. ഫോർ സ്റ്റാർ ഹോട്ടല…

വിജയ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ./ vijaya hospital jobs.

വിജയ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ./ vijaya hospital jobs. ഹോസ്പിറ്റൽ…

Panda Hypermarket job Recruitment,

പാണ്ട ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് ജോബ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022/ Panda Hypermarket job Recruitment, …

ടെക്സ്റ്റൈൽസിസ് മേഖലയിൽ ജോലി നേടാം, / TEXTAILS JOBS

ടെക്സ്റ്റൈൽസിസ് മേഖലയിൽ ജോലി നേടാം , / TEXTAILS JOBS. ടെക്സ്റ്റൈൽസിസ് മേഖലയിൽ…

കിഫ്ബിയിൽ വിവിധ തസ്തികളിലേക്ക് ഒഴിവുകൾ

കിഫ്ബിയിൽ വിവിധ തസ്തികളിലേക്ക് ഒഴിവുകൾ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷിക്കാം  (KIFB) കേരള ഇൻഫ്രാ…

RESHMI HAPPY HOME JOB VACANCYS

രശ്മി ഹാപ്പി ഹോമിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ/ RESHMI HAPPY HOME രശ്മി ഹാപ്പി ഹോമിന്റെ പു…

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ ഡവലപ്മെന്റ് വിളിക്കുന്നു.

പ്ലസ്ടു യോഗ്യത-2999 ഒഴിവ് - ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ ഡവലപ്മെന്റ് വിളിക്കുന്നു . …

Aramex Courier & Logistics Company jobs, 2022

Aramex Courier & Logistics Company jobs, 2022 Aramex Courier & Logist…

അഞ്ചാനി സിനിമാസിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ,

അഞ്ചാനി സിനിമാസിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ, തിയേറ്റർ ജോലി നേടാം. ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഈ…

ജോലി ഒഴിവുകൾ,29/03/2022

ജോലി ഒഴിവുകൾ,29/03/2022 വിവിധ ജില്ലകളിൽ ജോലി നേടാം കൂട്ടുകാരെ ഈ വെബ്സൈറ്റ് വഴ…

ക്യുബി പാണ്ട ജോലി അവസരങ്ങൾ

ക്യുബി പാണ്ട എന്ന സ്ഥാപനത്തിലേക്ക്‌ ജോലിക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ക്യുബി പാണ്ട ജോലി…

Hotpack ഗ്ലോബൽ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022.

Hotpack ഗ്ലോബൽ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022. Hotpack ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പോൾ നിരവധി ജീവനക്ക…

ജോലി അവസരങ്ങൾ,28/03/202

ജോലി അവസരങ്ങൾ,today 28/03/2022. ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഈ വെബ്സൈറ്റ് വഴി കേരളത്തിൽ വര…

ആംബുലനൻസ് ഡ്രൈവർ ജോലി ഒഴിവ്.

ആംബുലനൻസ് ഡ്രൈവർ ജോലി ഒഴിവ്. ആംബുലന്‍സ് ഡ്രൈവര്‍ നിയമനം. ഈ വെബ്സൈറ്റ് വഴി കേര…

മെഗാ തൊഴിൽ മേള 24 ന് / JOB FAIR 2022

മെഗാ തൊഴിൽ മേള 24 ന് / JOB FAIR 2022 തൊഴിൽ മേള വഴി ജോലി നേടാം. ഈ വെബ്സൈറ്റ് വ…

പ്രിയ ഫാബ്രിക്സിലേക്കു നിരവധി സ്റ്റാഫുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്

പ്രിയ ഫാബ്രിക്സിലേക്കു നിരവധി സ്റ്റാഫുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്. സ്റ്റാഫുകളെ ആവശ്യമുണ്ട…

സീമാസ് വെഡിങ് കളക്ഷൻസ് ജോലി / seemas job vacancys.

സീമാസ് വെഡിങ് കളക്ഷൻസ് ജോലി / seemas job vacancys. സീമസിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഈ …

ജോലി ഒഴിവുകൾ കേരള / kerala job vacancys today. 27/03/22

ജോലി ഒഴിവുകൾ കേരള / kerala job vacancys today. 27/03/22. ജോലി നേടാം ഉടനെ ഹായ്…

KMT SILKS JOB VACANCYS/ കെ എം ടി സിൽക്സിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ.

KMT SILKS JOB VACANCYS/ കെ എം ടി സിൽക്സിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ. നേരിട്ട് ജോലി നേടാം, …

മയൂരി ഹോം അപ്ലയൻസസ് നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ

മയൂരി ഹോം അപ്ലയൻസസ് നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ. മയൂരിയിൽ ജോലി നേടാം, ഹായ് കൂട്ടുകാരെ…

വിവോ /ഫ്ലവേഴ്സ്, മഴവിൽ മനോരമ, പോൾ ആലൂക്കാസ്, തുടങ്ങിനിരവധി സ്ഥാപനത്തിൽ ഒഴിവുകൾ

വിവോ /ഫ്ലവേഴ്സ്, മഴവിൽ മനോരമ, പോൾ ആലൂക്കാസ്,   തുടങ്ങി നിരവധി സ്ഥാപനത്തിൽ ഒഴിവുകൾ. …

മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ

മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ. ഹോസ്പിറ്റൽ മേഖലയിൽ ജോലി അന്വേഷിക്കുന…

വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി നേടാം

വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി നേടാം. കേരളത്തിൽ ഉള്ള പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്…

ഡ്രൈവർ ജോലി ഒഴിവ് / DRIVER JOBS..

ഡ്രൈവർ ജോലി ഒഴിവ് / DRIVER JOBS. . ഡ്രൈവർ ജോലി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഒഴിവുകൾ ഹായ് ക…

ക്ലീനർ ജോലി ഒഴിവ്,ദിവസ വേതനത്തിൽ

ക്ലീനർ ഒഴിവ്,ദിവസ വേതനത്തിൽ ദിവസവേതന അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ക്ലീനറെ നിയമിക്കുന്നു  ഹ…

Join WhatsApp Channel