മലബാറിലെ പ്രമുഖ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോറൂമിൽ താഴെ പറയുന്ന തസ്തികകളിലേക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ച് ജോലി ചെയ്യാൻ സ്റ്റാഫുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്.

November 26, 2020

സ്റ്റാഫുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്.


മലബാറിലെ പ്രമുഖ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോറൂമിൽതാഴെ പറയുന്ന തസ്തികകളിലേക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ച് ജോലി ചെയ്യാൻ സ്റ്റാഫുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്.

സെയിൽസ് ഗേൾ (75)

സെയിൽസ് മാൻ (30)

കസ്റ്റമർ റിലേഷൻസ് (ലേഡീസ്) 10

കാഷ്യർ / ബില്ലിംഗ് സ്റ്റാഫ് (ലേഡീസ്) (10)

പ്രായ പരിധി : 18-35 താൽപര്യമുള്ളവർ ബയോഡാറ്റ സഹിതം  താഴെ പറയുന്ന തിയ്യതികളിൽ
അതാത് സ്ഥലങ്ങളിൽ നേരിട്ട് എത്തിച്ചേരുക

തീയതി :28/11/2020 ശനി
സ്ഥലം:കനിഹ വടക്കാഞ്ചേരി
സമയം: 9 am to 2 pm28/11/2020 ഞായർ
30/11/2020 തിങ്കൾ
 
സ്ഥലം: കനിഹ ഒറ്റപ്പാലം
കെ.വി എം.പ്ലാസ
സമയം: 9 am to 2 pmകനിഹ
വേസ്സീംഗ് മസ്റ്റർ
ഒറ്റപ്പാലം, വടക്കഞ്ചേരി
ചോയ്സ്

എടപ്പാൾ

kanihato@gmail.com
call
8589950066
9846160066

SREE SWAMY VIVEKANANDA CENTRE OF TEACHER EDUCATION

Affiliated to University of Calicut. Recognised by NCTE)

B.Ed. College

MAYILUMPURAM, THOTTAKKARA, OTTAPALAM-679102 Email ssvprincipal@yahoo.com Web www.ssvotp.com WANTED ASSISTANT PROFESSORS

1. GENERAL PAPER 2. COMMERCE 3. ENGLISH 4: SOCIAL SCIENCE Qualification: As per NCTE Norms

Contact Numbers:

0466-2247444, 0466-2963344 09447963690

ആവശ്യമുണ്ട്

കോട്ടയത്തെ പ്രമുഖ കിച്ചൺ മാനുഫാക്ചറിംഗ് & ഇന്റീരിയർ ഫാക്ടറിയിലേയ്ക്ക്

Factory Manager (1)

Site Supervisors (2)

CNC Machine Operators (5) Panel Saw Operator (2)

Carpentry Helpers (5)

എല്ലാ പോസ്റ്റിലേയ്ക്കും

 5 വർഷം പ്രവൃത്തിപരിചയം 

താമസസൗകര്യം, ആകർഷകമായ ശമ്പളം

. E-mail: ceakayinteriors@gmail.com

CEAKAY Home Studio
CEAKAY 

S.H. Mount, Kottayam
 Ph: 9400387777
Join WhatsApp Channel
Right-clicking is disabled on this website.